Klimastatistikk

Fra min værstasjon samles det inn værdata hvert 10. minutt hele døgnet. I den milde årstida måles også nedbør. Om vinteren (ved frost) måles ikke nedbør siden evn. snøfall må smeltes om til vann, og det krever ekstra ressurser.

Værdata-sidene finner du her (engelsk) og her (norsk / engelsk).

I tillegg jobber jeg med klimastatistikk. Målet er en online "søketjeneste" der man kan søke på værforekomster slik som "hvor mange dager var det vind mindre enn 5 m/sek i mars 2012", eller "kuldegrader mindre enn -5 grader i januar" et gitt år.

 

Status i dag er at klimastatistikken er mer eller mindre ferdig som et desktop dataprogram for Windows. I neste omgang skal dette porteres til en online løsning som kan brukes på Internett fra mine sider, basert på PHP og mySQL.

Klimastatistikken kan være av interesse for værinteresserte, eller for båtfolk i regionen og ellers i landet som ønsker en lettvindt løsning på "seilevær". Finn ditt eget maksvær!

 

Ovenfor vises et utsnitt fra et skjermbilde der programmet viser en oversikt for april 2012, med dager der vindstyrken har vært minde eller lik 4,5 m/s. På samme måte kan man danne seg et inntrykk av hvor mange dager det har vært kuling en gitt måned, eller dagstemperaturer over eller under en gitt grense, eller begge deler samtidig. Og naturligvis liste værdata uten slike restriksjoner.

Figuren under viser en grafisk representasjon av klimaet: Temperaturer (døgnverdier hver dag), gjennomsnitt temperatur og et beregnet polynom som anskueliggjør middelverdier.

Det samme gjelder for vindene: døgverdier (snitt) i rødt, gjennomsnitt (grønn linje) og polynom i blått.

Polynomene er en form for minste kvadraters metoder vha. Gauss-Jordan og løst som et system av lineære ligninger (matriser / vektorer) av 7. grad.

Dagene er delt opp i fire intervaller: natt mellom kl. 0 og 5, morgen mellom kl. 6 og 11, ettermiddag kl.12-17 og kveld mellom kl. 18 og midnatt. Den siste kolonnen er gjennomsnitt for dagen (døgn gjennomsnitt).

I tillegg for vind, er gjennomsnitt vindretning i kompass-grader også angitt for hver dag. Disse må ikke tas helt bokstavelig, men angir den dominerende vindretningen.

 

Oppdatert 14.12.2012

©Tore Aasli 2012