Moring av båt.

Beregning av vekt for moring ("fast anker", betongblokk e.l. på sjøbunnen).

Beregningen gir et anslag over moringvekt.  Det er du som skipper som til syvende og sist har ansvaret for moringvekt, fortøyning og øvrige faktorer som vind og strømforhold.  Angitt vekt er å betrakte som minimum moringvekt når du "fortøyer for storm".  Avrund gjerne vekten opp til nærmeste 50 eller 100 kg.  Dvs. avrund eksempelvis 122 kg til 150 kg eller 200 kg.

Tore Aasli (c) 2012. 02.11.2012

Leisure boat mooring.

Calculate the weight of a concrete mooring slab (permanent underwater / sea bed structure)

The calculation is an estimate for a mooring weight in the sea bed (mud, gravel, silt etc).  It's you, as the skipper of the moored vessel to take precautions regarding weight, mooring rope / chain, sea currents and winds.  The calculated weight is to be considered a minimum mooring weight to be prepared to meet a storm while moored.  Better to round up the mooring weight to the closest 50 or 100 kg to be on the safe side.

Boat displacement (metric tons)
Compute
Mooring weight (kg)
Approx. volume of concrete mould (litres)