Kontroll av maritime VHF-antenner

Trenger du en sjekk av ditt antennesystem?

Antennesystemet for din maritime VHF er kritisk hvis man forlanger at VHF-radioen skal fungere optimalt i et tøft og korrosivt miljø.

Om du mistenker at din maritime VHF-antenne, inkludert koaks-kabel, ikke er i tipp-topp stand kan jeg måle antennesystemet ombord, underforutsetning av at det er tilgang til radioens antenneplugg.

Som lisensiert radioamatør har jeg en instrumentpark som raskt avslører mistilpasninger, kabelbrudd og andre forhold som påvirker radiosignaler ombord.

Om du nylig har installert VHF og vil sjekke antennesystemet, eller har mistanke om svake signaler så kan jeg med profesjonelle målinger avsløre om det finnes grunn til mistanke.

Jeg foretar ikke antennearbeid, oppsett, montasje eller andre inngrep, kun kontrollmåling av plugg, koaks og antenne. Om det påvises feil må dette enten utbedres av deg selv, eller bruke kvalifisert installatør. Mine målinger er kun rådgivende og foretas inntil videre kun i Tromsø eller Troms-regionen.

Ta kontakt for mer opplysninger og pris!