Hjemmelaget CB-antenne for båtbruk

 

Antenna som en vertikal dipol. Dipolens impedanse er ca 70 ohm. Dipolen lengde totalt er ca. 5,36m slik at øvre legg er 2,68 m. Lengden må justeres i hvert enkelt tilfelle innenfor et par cm.:

 

SWR ved 50 ohm koaks, resonant ved ca 27 MHz. Ganske bredbådet ved 50 ohm, men ikke helt optimal. Grei nok ved 50 ohms koaks, eller enda bedre om man har en antennetuner tilkoplet:

 

SWR ved 75 ohm koaks, resonant ved ca 27 MHz. Lavere SWR, litt mer smalbådet. SWR ligger innenfor 1,5 for alle frekvenser i CB-båndet:

 

Utstrålingsdiagram, lav utstrålingsvinkel. Ytre ring tilsvarer 3,65 dB. 0 db forsterkning, men med innebygget jordplan. Egner seg godt til å plassere på en Biltema meitestang.

 

3D plot av antenna:

06.06.2014